SOUKROMÍ

Uživatel si je vědom, že všechny komunikace, včetně portálu brands4u jsou veřejné a mohou být tedy přečtené bez vědomí uživatele. Provozovatel nekontroluje a neschvaluje zprávy nebo informace které se nacházejí v komunikacích, proto nenese žádnou odpovědnost. Pokud jde o komunikace a jakékoliv akce vztahující se k účasti uživatele v těchto komunikacích, včetně závadného obsahu všeobecně, jakákoliv komunikace, která bude probíhat na těchto stránkách ( či na fóru, v diskusních skupinách, chat místnostech nebo jinde ) je považována za veřejnou. Publikováním komentářů, zpráv nebo jiných informací na těchto stránkách, uživatel poskytuje právo provozovateli používat tyto informace, komentáře a zprávy na reklamní účely, propagaci atd.

Uživatel souhlasí s tím, aby mu provozovatel zasílal zprávy týkající se aktivit spojených s jeho uživatelským účtem ( přehled objednávek, potvrzení, autorizace změn nastavení atd. ) a zprávy nabízející další produkty a služby. Zprávy týkající se aktivit spojených s uživatelským účtem uživatele jsou zprávy nevyhnutelné při realizaci služeb provozovatele a po dobu platnosti uživatelského účtu není možné projevit nesouhlas s jejich zasíláním. Zprávy nabízející produkty a služby jsou považovány za obchodní sdělení. Pokud s jejich zasíláním uživatel nesouhlasí, vyjádří bezplatně svůj nesouhlas kliknutím na odkaz který je uvedený v každé zprávě ( odhlášení ).